Actua

Boetes voor bedrijven met buitensporig veel langdurig zieken

today10 november 2023

Background
share close

De overheid vult haar schatkist aan met 1,3 miljoen euro, afkomstig van 173 bedrijven die een boete ontvingen van gemiddeld 8.000 euro. Deze sancties werden opgelegd omdat deze bedrijven te kampen hadden met een excessief aantal langdurig zieken. Het initiatief, gestart door minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in 2022, richt zich op het terugbrengen van langdurig zieken naar de werkvloer en legt de focus zowel op werknemers als bedrijven met een ‘buitensporig’ hoog aantal langdurig zieken.

Het Planbureau voorspelt dat België tegen 2035 te maken zal hebben met 600.000 langdurig zieken, wat een aanzienlijke druk op de sociale zekerheid legt. Jaarlijks gaat er al meer dan 10 miljard euro naar langdurig zieken. In een poging deze trend te keren, introduceerde minister Vandenbroucke het plan, gericht op snellere re-integratie van langdurig zieken en het aanpakken van bedrijven met een uitzonderlijk hoog aantal langdurig zieken.

De boetes, die in totaal 1,38 miljoen euro bedroegen, werden opgelegd aan bedrijven waar het aantal langdurig zieken in 2022 aanzienlijk hoger lag dan het gemiddelde in hun sector en ten opzichte van het algemene gemiddelde. Daarnaast ontvingen 290 werkgevers een waarschuwing. Het geld van de boetes wordt geïnvesteerd in fondsen voor preventie.

Vooral opmerkelijk is dat poetsbedrijven, woonzorgcentra en ziekenhuizen worden geconfronteerd met aanzienlijke personeelsuitval. Dit kan worden verklaard door de specifieke werkomstandigheden, zoals het gebruik van gevaarlijke stoffen in de schoonmaaksector en de voortdurende impact van de coronacrisis in de zorgsector. Het blijft echter onduidelijk waarom sommige bedrijven in deze sectoren hogere uitvalcijfers hebben dan andere. Bedrijven boven de 50 werknemers komen in aanmerking voor boetes, en ondanks kritiek op de hoogte van de boetes, blijft het aantal gesanctioneerde werkgevers relatief laag.

Written by: PINK RADIO

Wie is Pink radio

PINK! zorgt dagelijks voor de leukste mix van female artist en het nieuws en de toppics die jou interesseren! Girls just wanne have fun!

Luister digitaal overal

Beluister ons online via alle radioplatformen en
mobile apps, 104.8 FM (Kust) en op DAB+ WVL
of download onze app voor Android en IOS.

Ontdek de socials van PINK!

0%